Wyślij pozdrowienia do Radia RWM FM

Uwaga: pozdrowienia można wysyłać w odstępach co najmniej 15 minut.